Milieu

Het OLB organiseert conferentie over de implementatieplan voor een schonere leefomgeving

Onlangs heeft een directie van het openbaar lichaam Bonaire, Directie Toezicht en Handhaving, een conferentie georganiseerd waarbij men het implementatieplan voor een schonere leefomgeving heeft gepresenteerd. Het openbaar lichaam Bonaire en het ministerie van infrastructuur en Milieu zijn een intensieve samenwerking aangegaan met als doel om gezamenlijk twee wettelijke regelingen op maat te maken voor Bonaire en uit te voeren.

Het gaat hier om de wet maritiem beheer BES en het inrichtingen- en activiteitenbesluit BES. Met deze regelingen willen de gezamenlijke overheden de leefomgeving op Bonaire behouden en verbeteren. Om dit te realiseren is al in 2013 een implementatieplan opgesteld.

Deel dit artikel