Economie

Toerisme belangrijk voor werkgelegenheid Caribisch Nederland

Toerisme zorgt voor een aanzienlijk deel van de werkgelegenheid op de eilanden van Caribisch Nederland. Op Bonaire en Saba behoort 20 procent van de banen tot de toeristische industrie, op Sint-Eustatius is dat 12 procent. In de rest van Nederland zijn 8 procent van de banen gerelateerd aan toerisme. De overheid zorgt voor veruit de meeste banen op Caribisch Nederland. Dit meldt CBS.

In totaal waren er 9,5 duizend werknemersbanen in Caribisch Nederland in 2014, iets minder dan in 2013.  Op het grotere Bonaire zijn circa 7,8 duizend banen. Naast overheid en toerisme zijn sectoren zoals handel, bouw en de financiële en zakelijke dienstverlening goed voor enkele honderden banen. Op het kleinere Sint-Eustatius en Saba zijn er respectievelijk 1,1 duizend en 0,7 duizend banen van werknemers.

Rocargo

Het gemiddeld jaarloon in Caribisch Nederland was in 2014 24420 US dollar, een stijging van 1 procent ten opzichte van 2013. Op Sint-Eustatius was het gemiddelde loon het hoogst, op Bonaire het laagst.

Andere structuur werkgelegenheid dan in Europees Nederland

De verdeling van de werkgelegenheid naar sectoren is op de eilanden anders dan de rest van Nederland. De werkgelegenheid in de toeristische industrie is naar verhouding ruim twee keer zo groot als in Nederland. Ook het aandeel van de overheid is veel groter dan in Nederland. Het absoluut aantal banen op de eilanden is betrekkelijk laag, waardoor de lokale overheid al snel verhoudingsgewijs een groot deel van de werkgelegenheid inneemt.

Daarnaast speelt ook mee dat een aantal voorzieningen (zoals specialistische medische zorg) en bedrijfssectoren (zoals bijvoorbeeld landbouw en in de zakelijke dienstverlening) überhaupt niet of nauwelijks op de eilanden zijn vertegenwoordigd. Dit maakt de structuur van de werkgelegenheid anders dan in de rest van Nederland.

Bron: CBS

Deel dit artikel