Welzijn & Zorg

18 oktober: Dag tegen de menshandel; speciale aandacht voor gedwongen huishoudelijke arbeid

Mensenhandel is een misdaad met vele gezichten. In Caribisch Nederland zijn de meest voorkomende vormen van uitbuiting in de mensenhandel: gedwongen huishoudelijke arbeid, dwangarbeid en seksuele slavernij.

Op 18 oktober is wereldwijd aandacht voor de Dag tegen de mensenhandel. Dit jaar brengen de Arbeidsinspectie CN van SZW, KPCN en het Openbaar Ministerie (OM) gedwongen huishoudelijke arbeid speciaal onder de aandacht.

Inspecties

In de eerste helft van 2015 heeft de Arbeidsinspectie CN 31 inspecties uitgevoerd rondom de naleving van de wetten bij vreemdelingen die als hulp in de huishouding werken. Er zijn toen 5 gevallen van mogelijke arbeidsuitbuiting van hulpen in de huishouding aangetroffen. Deze 5 gevallen zijn aan de KPCN en het OM gemeld. Twee situaties hebben geleid tot een officiële aangifte door het slachtoffer bij de politie. De politie heeft bij één van deze twee situaties de hulp in de huishouding uit de uitbuitingssituatie gehaald. Bij een derde situatie is het slachtoffer door de Unit SZW in de gelegenheid gesteld om een andere werkkring te zoeken en is de vreemdeling daar ook in geslaagd. De overige twee gevallen zijn nog in behandeling bij de Arbeidsinspectie.

Optreden tegen arbeidsuitbuiting is prioriteit

Het tegengaan van mensenhandel heeft zowel bij het OM, KPCN als bij de Arbeidsinspectie een hoge prioriteit. De Arbeidsinspectie meldt elk vermoeden van arbeidsuitbuiting aan het OM en KPCN. Het OM maakt een afweging of er strafrechtelijk moet worden opgetreden. Is dit niet het geval dan wordt de zaak door de Arbeidsinspectie alsnog bestuursrechtelijk afgedaan. De werkgever krijgt dan de mogelijkheid om orde op zaken te stellen.

Rocargo

Voorkomen is beter dan genezen

Gebleken is dat particulieren die gebruik maken van een hulp in de huishouding, over het algemeen niet goed op de hoogte zijn van de rechten en plichten waarmee zij rekening moeten houden. SZW en de IND zullen daarom aan werkgevers en werknemers informatie geven. Het gaat dan om informatie over rechten en plichten rondom beloning, arbeids- en rusttijden, huisvesting en andere do’s en don’ts bij hulpen in de huishouding.

Meldt misstanden

Als u iemand kent die in de huishouding werkt en buiten werktijd niet vrij is om te gaan en te staan waar hij/zij wil, is misleid door een andere voorstelling van het werk dan in de praktijk moet worden uitgevoerd of wordt bedreigd door een werkgever of een familielid bijvoorbeeld door te zeggen dat de tewerkstellingsvergunning zal worden ingetrokken, dan kan deze persoon het slachtoffer zijn van arbeidsuitbuiting.

U kunt hiervan melding doen bij de politie op telefoonnummer 717 8000 of 715 8000 (Bonaire) 318-2333 (Sint Eustatius), 416-3737 (Saba). Overtredingen van de werk- en rusttijden en het minimumloon kunnen worden gemeld bij de Arbeidsinspectie: arbeidsinspectie@RijksdienstCN.com.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo