Economie

CBS: Start Nationale Rekeningen enquête Caribisch Nederland 2014

De komende maanden wordt er op de eilanden van Caribisch Nederland het jaarlijkse onderzoek uitgevoerd naar de opbrengsten en de kosten van de productie voor het verslagjaar 2014. Het onderzoek heeft tot doel de economische ontwikkeling op de drie eilanden in kaart te brengen. Een onderdeel van dit onderzoek is de Nationale Rekeningen enquête. Hiervoor worden de organisaties op alle drie de eilanden door CBS benaderd om een enquête in te vullen.

Op Saba en Sint Eustatius zullen alle organisaties benaderd worden die economische activiteiten verrichten. Op Bonaire zal een groot gedeelte van de waarneming op basis van beschikbare bronnen worden gedaan, dit om de organisaties zo veel mogelijk te ontlasten. De organisaties die CBS niet middels deze weg kunnen waarnemen zullen via een brief worden benaderd. De resultaten van het onderzoek worden in het tweede kwartaal van 2016 gepubliceerd.

De voorlopige resultaten voor 2013 zijn recent gepubliceerd:

De omvang van de economie van Bonaire (het bbp) kwam in 2013 uit op 386 miljoen Amerikaanse dollar. Het bbp van Sint-Eustatius bedroeg 104 miljoen dollar, dat van Saba 45 miljoen dollar. Per inwoner komt dit neer op 21 500 dollar voor Bonaire, 26 400 dollar voor Sint-Eustatius en 23 600 dollar voor Saba.

Op Bonaire groeide de economie met 2,0 procent ten opzichte van een jaar eerder. De economie van Sint-Eustatius groeide met 0,8 procent, die van Saba met 6,0 procent.

Om dit voor de eilanden zeer belangrijke onderzoek voorspoedig te laten verlopen, vraagt CBS de medewerking van de geselecteerde organisaties.

CBS is wettelijk verplicht om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen.

CBS bedankt van tevoren alle bedrijven voor hun medewerking en kan indien nodig helpen bij het invullen van deze enquête.

Voor vragen en informatie kunt u contact  opnemen met het CBS kantoor op Bonaire.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo