Politiek & Bestuur

Age Bakker (Cft): ‘Verbeteringen financieel beheer Bonaire merkbaar’

Bonaire ligt na enkele aanpassingen op koers met de uitvoering van de begroting. Het meerjarig plan van aanpak ter verbetering van het financieel beheer wordt door Bonaire voortvarend ten uitvoering gebracht. Hoewel veel verbeteringen nog
doorgevoerd moeten worden, constateert het Cft dat vooruitgang wordt geboekt ten aanzien van de financiële administratie.

Het tijdig indienen van deugdelijke rapportages behoeft echter nog de nodige aandacht. Dit kan bijdragen aan een betere sturing van de begroting. Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft op 28 september gesprekken
gevoerd met het bestuurscollege en de eilandsraad van Bonaire. Tijdens deze gesprekken is veel aandacht geweest voor het financieel beheer en de diverse rapportages die door Bonaire ingediend zijn.

Rocargo

Ten aanzien van de begrotingsuitvoering constateert het Cft dat deze halverwege het jaar achterblijft, maar voorziet hierbij geen problemen voor de tweede helft van 2015. Tevens heeft het College een werkbezoek afgelegd bij Cargill waarbij het belang van het bedrijf voor de Bonairiaanse economie centraal stond.

Rapportageverplichtingen
Bonaire is er in geslaagd om tijdig de gecontroleerde jaarrekening 2014 in te dienen bij de minister van BZK. Dit heeft echter wel geleid tot vertraging bij het voldoen aan de overige rapportageverplichtingen. Zo is de eerste uitvoeringsrapportage inclusief begrotingswijziging pas in augustus door de eilandsraad vastgesteld. De tweede begrotingswijziging 2015, die inmiddels aan de eilandsraad is aangeboden, is voornamelijk gebruikt om te compenseren voor opbrengsten die niet meer in het huidige begrotingsjaar worden gerealiseerd. Het Cft zal deze wijziging van een positief advies voorzien.

Begrotingsuitvoering
Wanneer de door het openbaar lichaam ingediende 2e begrotingswijziging door de minister wordt goedgekeurd bedraagt het begrotingstotaal circa USD 60,1 mln. In de eerste helft van het jaar is USD 27,2 miljoen aan baten en 25,5 miljoen aan lasten gerealiseerd, respectievelijk 45% en 42% van het begrotingstotaal. Ondanks dat de gerealiseerde baten en lasten in de eerste helft van 2015 achterlopen voorziet het Cft hier vooralsnog geen problemen. Een soortgelijke trend heeft het Cft ook de afgelopen 3
jaar geconstateerd.

Liquiditeitspositie
Het Cft maakt zich zorgen over de teruglopende liquiditeitspositie van Bonaire en heeft er bij het bestuurscollege op aangedrongen om een toereikende liquiditeitsbuffer aan te leggen. Daartoe zullen eventuele meevallers aangewend kunnen worden.

Financieel beheer
Het Cft heeft tijdens zijn bezoek kunnen vaststellen dat het meerjarig verbeterplan financieel beheer voortvarend wordt opgepakt. Bij de implementatie hiervan in 2014 is al aangegeven dat de meeste verbeterpunten in de tweede helft van 2015 afgerond zullen worden. Het Cft zal daarom de komende tijd de ontwikkelingen met betrekking tot het financieel beheer met extra aandacht volgen. Momenteel ziet het Cft in ieder geval progressie ten aanzien van de financiële administratie. De afdeling Financiën is met het huidige financiële systeem in staat om vrij eenvoudig en op zeer korte termijn tussentijdse rapportages te verstrekken. Hierdoor kunnen de financiële rapportages ook beter als sturingsinstrument worden gebruikt door het bestuurscollege. Ook kunnen hierdoor uitvoeringsrapportages sneller aangeleverd worden. Doordat het opstellen van de rapportages minder tijd kost kunnen toekomstige uitvoeringsrapportage van meer duiding worden voorzien. Dit versterkt de controlerende functie van de eilandsraad.

Bron: www.cft.cw

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo