Politiek & Bestuur

Door ongefundeerde uitspraken schaadt MPB Bonaire

Het OLB reageert vandaag via Facebook op uitspraken in de media van de oppositiepartij MPB.
Met grote verbazing heeft het bestuurscollege van Bonaire via de media kennisgenomen van de uitingen die onlangs zijn gedaan door de MPB. Uitingen met betrekking tot de financiële situatie van Bonaire. Volgens de oppositiepartij zou Bonaire failliet zijn.
,,Uitingen die volstrekt onwaar zijn en het publiek doelgericht op het verkeerde been zet. De gemiddelde cashflow van de overheid bedraagt 2,5 a 3,5 miljoen dollar en dat is al jaren zo. Soms valt er een piek te bekennen. Dat gebeurt als er bijvoorbeeld buitensporige betalingen worden gedaan aan de overheid. Dat noemen we ook wel bijzondere inkomsten’’, zo zegt gedeputeerde van o.a. Financiën Clark Abraham.
Abraham vervolgt: ,,De door de oppositie gedane uitingen zijn niet alleen onjuist, maar zorgen ook voor onnodige onrust in de samenleving. Bovendien geven dit soort aantijgingen Bonaire ten onrechte een slecht imago. Denk bijvoorbeeld aan potentiële investeerders. Die zullen nu mogelijk twee keer nadenken voordat ze überhaupt op ons eiland willen investeren. Op deze manier brengt de MPB Bonaire ernstige schade toe’’.
De oppositie heeft duidelijk geen kennis van begrotingscyclus aldus Gedeputeerde Abraham: ,,Het is zeer opmerkelijk dat de heer Tjin Asjoe een CFT brief van 14 juli 2015, begeleidend aan de eerste begrotingswijziging van 2015, aanhaalt om te verklaren dat Bonaire failliet is. Een begrotingswijziging die onlangs op 11 augustus nota bene unaniem, dus ook door de MPB fractie, is aangenomen.
Het is niet voor niets dat we in het traject bestuurlijke ontwikkeling daarom de nadruk leggen op de begroting en begrotingscyclus. Aan de uitingen van de oppositie merken we dat de raad kennis en inzicht tekort komt als het gaat om de begroting. Er is dringend behoefte aan educatie voor de nieuwe raadleden. Daar werken we als verantwoordelijk college momenteel aan’’.
In het traject bestuurlijke ontwikkeling legt het bestuurscollege de nadruk op het feit dat het traject ook betrekking heeft op het college eilandsraad. Een fundamenteel punt in de ondertekende overeenkomst met BZK is 5b: “Het proces wordt gekoppeld aan de bestaande tijdlijn van een bestuursjaar. Hierbij valt te denken aan de begrotingscyclus, het schrijven van beleidsvoorstellen, verordeningen en ook de uitvoering van het Meerjarenprogramma.
,,Nu de overheid nogmaals heeft bewezen dat de uitingen van de MPB onjuist zijn, schuilt de fractie zich nu achter de CFT brief. De MPB beweert nu dat CFT heeft verklaard dat Bonaire failliet zou zijn. Informatie die echter is berust op onwaarheden, omdat de MPB deze uitspraak openlijk heeft gedaan. Een volledig onverantwoordelijke en onacceptabele houding van de oppositie’’, aldus de gedeputeerde.
Deel dit artikel