Politiek & Bestuur

4 miljoen dollar voor drink- en afvalwater Bonaire

Kralendijk – Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) subsidieert een bedrag van ruim vier miljoen dollar voor drink- en afvalwater op Bonaire. Hierover hebben gedeputeerde Silberie en inspecteur-generaal mevrouw Thunnissen (I&M) op 21 september 2015 een overeenkomst getekend. In de overeenkomst is vastgelegd dat het Rijk de transportkosten van drinkwater en de exploitatiekosten van afvalwaterzuivering dit jaar subsidieert.

De kosten voor een betrouwbare en duurzame drinkwatervoorziening op Bonaire en de exploitatiekosten van de afvalwaterwaterzuivering op het eiland zijn zo hoog, dat deze redelijkerwijs niet alleen door Bonaire kunnen worden opgebracht. Daarom heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de toezegging gedaan om Bonaire daarmee te helpen. Het ministerie stelt in 2015 voor de transportkosten van drinkwater een bedrag van ruim 1,5 miljoen dollar beschikbaar.
Voor de exploitatiekosten van de afvalwaterzuiveringsinstallaties is bijna 2,5 miljoen dollar beschikbaar gesteld. In de toekomst zullen de exploitatiekosten van de afvalwaterzuivering echter deels door het eiland zelf moeten worden betaald. Daarom is aan deze subsidie de voorwaarde verbonden dat met ingang van 2017 gefaseerd een afvalwaterheffing wordt ingevoerd. Bij het invoeren van deze heffing zal rekening worden gehouden met de draagkracht van de bevolking. De afgelopen jaren heeft het ministerie de exploitatiekosten van de afvalwaterzuivering alleen betaald. Afvalwaterzuivering is belangrijk voor de kwaliteit van onze leefomgeving, onze gezondheid, onze koraalriffen en daarmee voor het toerisme en onze economie.
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo