Onderwijs

Fundashon Guia Profeshonal pa Mucha voorlopig belast met naschoolse opvang

Fundashon Guia Profeshonal pa Mucha (FGPM) blijft voorlopig belast met de naschoolse opvang, ondersteuning wijkaanpak en beheer van de buurtcentra. Dit besluit is door gedeputeerde van Sociale Aangelegenheden Benito Dirksz genomen.

Fundashon Guia Profeshonal pa Mucha houdt zich sinds 24 augustus van dit jaar reeds bezig met het uitvoeren van de werkzaamheden. Op 17 september jongstleden werd een zorgcontract ondertekend met FGPM. In het contract komen het openbaar lichaam Bonaire en FGPM overeen dat de stichting in de komende vier maanden de genoemde werkzaamheden zal voortzetten. Het OLB zal in de tussentijd het beraad voortzetten om tot een oplossing voor de lange termijn te komen.

Deel dit artikelRocargoRocargo