Onderwijs

Klachtenregeling scholen Caribisch Nederland operationeel

Op 1 augustus van dit jaar is de klachtenregeling voor scholen in Caribisch Nederland (CN) officieel in werking getreden. Dit betekent dat iedere door het rijk bekostigde school in Caribisch Nederland zich nu houdt aan een standaard procedure voor het doorlopen van klachten van ouders, leerlingen en personeel en dat er een centrale klachtencommissie (Klachtencommissie CN) is aangesteld.

Conform de klachtenregeling moeten klachten in eerste instantie besproken worden met degene die er binnen de school direct bij is betrokken. Als de betrokkenen er niet uitkomen, kan de klacht worden geëscaleerd naar de directie en indien nodig naar het schoolbestuur. Biedt dit geen oplossing, dan is het sinds 1 augustus 2015 mogelijk om een officiële klacht in te dienen bij de Klachtencommissie CN na invulling van een standaard klachtenformulier. Scholen zijn verplicht om, bijvoorbeeld via hun schoolgids of website, informatie over de klachtenregeling te verstrekken.

De commissie behandelt klachten vertrouwelijk en reageert binnen 4 weken. Op basis van het advies van de klachtencommissie kan het schoolbestuur maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend, maar kan de school wel tot andere inzichten brengen over hoe tot een oplossing te komen. De klachtencommissie bestaat uit 1 vertegenwoordiger voor ieder van de drie eilanden binnen Caribisch Nederland.

Voor algemene vragen over de klachtenregeling of de klachtencommissie kunt u bij RCN/OCW terecht via e-mail: vragenoveronderwijs@rijksdienstcn.com.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo