Politiek & Bestuur

Kinderbijslag op Caribisch Nederland nu ook voor lage inkomens

Als de Staten Generaal instemt, krijgen ouders met kinderen tot achttien jaar op Bonaire, Sint Eustatius en Saba vanaf volgend jaar kinderbijslag. Daar profiteren vooral gezinnen met lage inkomens van. “Zo wil ik bijdragen aan het bestrijden van armoede op Caribisch Nederland”, zegt staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die het wetsvoorstel vandaag ter behandeling naar de Tweede Kamer stuurt.

Op dit moment kunnen ouders op de drie eilanden nog een fiscale tegemoetkoming voor kinderen krijgen. Mensen met lage inkomens profiteren hier niet of weinig van. Zij betalen geen of weinig belasting en kunnen dus ook nauwelijks korting op die belasting krijgen.

Rocargo

Om deze verzilveringsproblematiek tegen te gaan, vervangt de kinderbijslag vanaf januari deze fiscale regeling. Daardoor krijgen de ouders van alle 5000 kinderen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kinderbijslag, nu profiteren de ouders van 2000 kinderen van de kinderkorting.

Uitgangspunt is dat niemand er op achteruit gaat. De kinderbijslag wordt dan ook net zo hoog als de aftrek nu is in het meest gunstige geval. Dat bedrag ligt op 38 USD per kind per maand (op het moment is dat ongeveer gelijk aan 34 euro). De huidige kinderkorting geldt per gezin voor maximaal 2 kinderen, de nieuwe kinderbijslag is bedoeld voor alle kinderen.

Het maandelijkse bedrag kan nog worden aangepast. Als blijkt dat de belasting- en premieheffing zodanig verandert dat ouders er ten opzichte van het oude systeem toch op achteruit zouden gaan, dan gaat het maandelijkse bedrag omhoog. Ook zal het bedrag in de toekomst worden geïndexeerd.

De Tweede en Eerste Kamer moeten zich nog uitspreken over het wetsvoorstel. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe maatregel is 1 januari 2016.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo