Ondernemen & Bedrijven

KvK Bonaire organiseert succesvolle wereld ondernemersdag

Vorige week vrijdag 21 augustus 2015 was de World Entrepeneur Day – de Wereld Ondernemersdag. De Kamer van Koophandel Bonaire heeft deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan, maar organiseerde een grootse conferentie met verschillende seminars die heeft plaatsgevonden in de Peter Hughes Room van het Divi Flamingo Resort met deelname van ruim 60 lokale ondernemers.

Bij deze gelegenheid heeft de KvK Bonaire voor de eerste keer de focus gelegd op het ondernemerschap als ruggengraat van de economie. Gedurende het symposium werden verschillende belangrijke thema’s behandeld. De bekende spreker en auteur Tom Kok nam de onderwerpen inspirerend leiderschap en innovatie voor zijn rekening en de bedrijfsadviseur Danny Evers was belast met het thema ondernemerschap. De KvK Bonaire kan terugkijken op leerzame en succesvolle workshops die vlotjes verliepen dankzij een aantrekkelijk samengesteld programma.

De Wereld Ondernemersdag Bonaire begon met een toespraak van de KvK Bonaire-voorzitter Dick ter Burg die de aanwezigen verwelkomde, gevolgd door economie-gedeputeerde Clark Abraham die de officiële opening verrichtte. Tom Kok, geboren op Curacao en met een indrukwekkende carrière als politicus en bestuurder van grote ondernemingen in Nederland achter de rug, verzorgde de seminars vóór en direct na de middagpauze.

Het spreekt vanzelf dat de voordracht van dhr Kok onder andere handelde over de visie waarmee hij beroemd is geworden, namelijk dat inspirerend leiderschap vooral gaat over je eigen bron van inspiratie vinden, over bezield raken – en blijven – en over anderen inspireren en bezielen.

De deelnemers konden het boek ‘Inspirerend Leiderschap’ van Tom Kok kopen, die aan het eind van de dag alle verkochte boeken signeerde. Ook Danny Evers presenteerde in twee sessies de laatste seminars van de dag die over het ondernemerschap gingen.

De deelnemers waren heel enthousiast en hadden lovende woorden voor de KvK Bonaire die de Ondernemersdag organiseerde. Een ondernemer zei dat het was alsof de presentaties haar wakker hebben geschud en weer nieuwe energie hebben gegeven. Anderen vertelden het prettig gevonden te hebben dat de seminars interactief waren en dat de deelnemers in groepen konden werken.

Opmerkelijk was de aanwezigheid van drie docenten en vier studenten van de MBO SGB. De KvK Bonaire zelf kan terugkijken op een geslaagd evenement. De organisatie is tevreden met de grote opkomst, ondanks dat het symposium de hele dag duurde.

De deelnemers en de organisator kijken nu al met grote belangstelling uit naar de volgende conferentie van de KvK Bonaire!

Deel dit artikel