Politiek & Bestuur

Eerste begrotingswijziging 2015 unaniem aangenomen

De eerste begrotingswijziging van 2015 die door het bestuurscollege is aangeboden aan de eilandsraad is unaniem aangenomen. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering eerder deze maand.

Met de aangenomen begrotingswijziging kan het bestuurscollege prioriteiten leggen op onderwerpen als:

  •  verbetering van de dienstverlening van het openbaar lichaam Bonaire (doorlichting)
  • aannemen van  nieuw personeel voor het OLB
  • organiseren referendum
  • onderhoud sportvelden
  • stimuleren van woningbouw door nieuwe terreinen beschikbaar te stellen (verkavelingplan)
  • verbetering van het financieel beheer en de optimalisatie van processen

Het college geeft aan zeer verheugd te zijn met de unanieme steun van de eilandsraad.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo