Welzijn & Zorg

Goed voorbeeld van veilig asbest verwijderen bij Fundashon Mariadal

In de afgelopen weken is door een gespecialiseerd bedrijf asbest verwijderd van verschillende daken van gebouwen van Fundashon Mariadal op Bonaire. De Arbeidsinspectie heeft er vanuit zijn rol als toezichthouder vanaf het begin op toegezien dat het asbest veilig werd verwijderd en dat is hier ook gebeurd.

Veilig heeft hier vooral betrekking op mogelijke gezondheidsschade die werknemers lopen als zij worden blootgesteld aan asbestvezels. Asbest is een natuurproduct, maar  kan zeer gevaarlijk zijn. Langdurige inademing van asbest kan verschillende ziekten veroorzaken, zoals longkanker, longvlies- en buikvlieskanker, stoflongen en verscheidene andere asbest gerelateerde ziekten. Deze ziekten komen vooral voor bij mensen die vanwege hun beroep vaak te maken hebben of hebben gehad met asbest.

Voor het verwijderen van asbest is het belangrijk om vooraf goed na te denken over de wijze waarop het asbest moet worden verwijderd. Verder is het belangrijk vooraf te bedenken welke maatregelen moeten worden genomen om de werknemers te beschermen en  moet vooraf duidelijk zijn hoe het afval wordt afgevoerd en wordt opgeslagen. Hoe dat precies moet worden gedaan en worden opgeschreven is in normering vastgelegd. Bij de werkzaamheden aan de daken van de gebouwen van Fundashon Mariadal is volgens deze normering van begin tot eind door een deskundig asbestsaneringsbedrijf gewerkt en dat is vanuit de Arbeidsinspectie een compliment waard.

Hoe moet u als bedrijf handelen

Voor het verwijderen van asbest moet eerst een werkplan aan de Arbeidsinspectie worden voorgelegd. Pas na akkoord van de Arbeidsinspectie kan met het verwijderen van het asbest worden begonnen. Zonder een werkplan zal de Arbeidsinspectie het verwijderen van het asbest direct stilleggen. Dit klinkt streng en dat is het ook. Echter via de beschreven werkwijze kan de gezondheid van de werknemers ook op langere termijn worden gewaarborgd.

Heeft  u vragen over het verwijderen van asbest, dan kunt u een mail sturen naar: arbeidsinspectie@RijksdienstCN.com.

Rocargo
Deel dit artikel