Welzijn & Zorg

Onderzoek naar obesitas onder de jeugd

In de tweede helft van het schooljaar 2014/2015 heeft de afdeling Publieke Gezondheidszorg (GGD) van het Openbaar Lichaam Bonaire in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), een onderzoek gedaan naar overgewicht bij jongeren.

Zeven Primair Onderwijs scholen en de SGB hebben meegedaan aan het onderzoek. In totaal hebben 2463 leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar, aan dit onderzoek deelgenomen. De resultaten van dit onderzoek worden aan het eind van 2015 verwacht.

Met dit onderzoek wil de afdeling Publieke Gezondheidszorg (GGD) een beeld krijgen van de prevalentie van overgewicht onder de Boneriaanse jongeren en van de factoren die het gewicht van Boneriaanse jongeren kunnen beïnvloeden.

Tijdens het onderzoek zijn het gewicht, lengte,buikomvang en bloeddruk van de kinderen gemeten. Daarnaast is de BMI (Body Mass Index) van de kinderen berekend. De BMI is een manier om te bepalen of iemand overgewicht heeft volgens internationale normen.

Naast deze metingen hebben de leerlingen van 12 jaar en ouder ook een vragenlijst, waarin gevraagd wordt naar hun eet-, drink – en bewegingspatroon, ingevuld.

Met deze informatie kan de afdeling Publieke Gezondheidszorg (GGD) beleid op maat maken om de gezondheid van jongeren op Bonaire te bevorderen en overgewicht tegen te gaan.

Voor het uitvoeren van het onderzoek hebben de studenten van de VU een belangrijke bijdrage geleverd met de hulp van de verschillende organisaties en personen, onder andere de schooldirecteuren, mentoren en leerkrachten van de scholen, medewerkers van het Sentro Hubentut i Famia (SHiF/CJG), de gymleerkrachten van Indebon en uiteraard alle leerlingen die mee hebben gedaan aan dit onderzoek.

Overgewicht onder jongeren (en volwassen) is een belangrijk aandachtspunt binnen de volksgezondheid van Bonaire.

De gedeputeerde Benito Dirksz, belast met de portefeuille Samenleving en Zorg van het Openbaar Lichaam Bonaire, bedankt alle betrokkenen die een bijdrage hebben geleverd aan de implementatie van het onderzoek.

Deel dit artikel