Welzijn & Zorg

Aandacht van regering voor de klachten van patiënten na rugoperatie

Gedeputeerde Benito Dirksz van Volksgezondheid is onlangs uitgenodigd voor een gesprek door patiënten die klachten hebben sinds zij bij de kliniek Pablo Tobon in Meddelin, Colombia aan hun rug zijn geopereerd. Bij dat overleg werd de gedeputeerde vergezeld door Alcira Janga-Jansen van de afdeling Volksgezondheid en Silvana Janga-Serfilia van Sociale Zaken en Arbeid.

De vergadering was bijeengeroepen voor alle betrokkenen in de volksgezondheidszorg, dus niet alleen voor de overheidsdiensten. De gedeputeerde verklaarde tijdens de vergadering kennis te hebben genomen van de klachten die de 24 patiënten naar voren hadden gebracht. Namens de Bonairiaanse regering verklaarde Dirksz, dat het kabinet nu aandacht heeft voor dit probleem en signalen van medische missers moet oppakken. Dirksz zei ook aan de aanwezige patiënten dat de regering van Bonaire de situatie zal evalueren, om te kijken in hoeverre de patiënten geholpen kunnen worden die geen goede medische behandeling kregen  bij de Pablo Tobon kliniek in Medellin. In principe valt preventie binnen de curatieve zorg onder verantwoordelijkheid van de Bonairiaanse regering, terwijl het medisch curatieve deel onder de Rijksdient Nederland valt.

De Bonairiaanse regering kan niet de verantwoordelijkheid nemen voor het medisch curatieve deel, aldus de gedupteerde, die dit punt ook heel duidelijk naar voren bracht. Volgens Dirksz is het belangrijk dat burgers de verschillende zaken niet  door elkaar halen. Aan de andere kant kan het ook niet zo zijn, dat er zich op het terrein van de medische zorg zaken voordoen, waar de regering dan niets over te zeggen heeft. De overheid is zich er wel van bewust dat deze zaak in handen is van de Rijksdienst, maar dit betekent niet dat de Bonairiaanse regering vanaf de zijkant zal toekijken en de zaken maar op hun beloop zal laten.

De regering heeft met fundashon Mariadal, die ook bij de vergadering aanwezig was,  afgesproken dat partijen met elkaar in overleg gaan om de problemen te bespreken. De groep patiënten heeft een advocaat ingeschakeld om hen te vertegenwoordigen en een officiële klacht in te dienen bij het ziekenhuis in Medellin, Colombia, zo liet Dirksz weten. Hij bracht ook naar voren dat de groep patiënten de overheid om financiële steun had gevraagd voor de klacht die zij tegen het ziekenhuis zullen indienen. De advocaat kan hiervoor een verzoek bij de regering indienen, zo verklaarde de gedeputeerde. Dan kan de regering bekijken of het haalbaar is om iets te doen of dat deze zaak in zijn geheel overgedragen kan worden, zodat deze burgers bij de Rijksdienst pro deo bijstand kunnen krijgen.

Volgens de gedeputeerde is er geen twijfel aan dat de patiënten geholpen zullen worden, aangezien de Rijksdienst zijn verantwoordelijkheid moet nemen en de dienst de primaire en belangrijke taak heeft om curatieve medische zorg te bieden. Nu de regering kennis heeft genomen van de ervaringen van de patiënten en de emotionele weerslag ervan, staat de overheid klaar om daar waar het mogelijk is te helpen en de situatie nauwlettend te blijven volgen.

Deel dit artikel