Veiligheid & openbare orde

Verdachte in onderzoek Hector niet langer in detentie

De man die eerder is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de studente die in april werd aangetroffen op Saba is op 27 juli op vrije voeten gesteld.Het Openbaar Ministerie beschouwt hem nog steeds als verdachte. De aanwijzingen op basis waarvan hij eerder in voorlopige hechtenis zat, zijn volgens het OM nog steeds aan de orde.

De rechter-commissaris die eerder drie maal een bevel uitvaardigde om de man in voorlopige hechtenis te houden, heeft die bevelen niet verlengd met een nieuwe termijn. Omdat het eerder afgegeven bevel om hem gevangen te houden op 27 juli afliep, heeft het OM geen juridische basis meer om hem langer vast te houden.

Het onderzoek is nog lang niet afgerond.

Allereerst proberen politie en OM nog steeds om getuigen te vinden die iets kunnen verklaren over wat er die nacht is gebeurd of wat de verdachte die nacht heeft gedaan. Het onderzoeksteam heeft aanwijzingen dat er getuigen bestaan die nog niet alles wat zij weten hebben verteld, maar deze getuigen hebben zich nog steeds niet gemeld.

Daarnaast is het forensisch onderzoek nog in volle gang. Nog steeds worden sporen door het Nederlands Forensisch Instituut  onderzocht, onder andere op bruikbare DNA-informatie. Veel onderzoeksresultaten roepen weer nieuwe vragen op die dan weer tot nader onderzoek leiden. Ook is het vaak nodig om na het beschikbaar komen van onderzoekresultaten die resultaten op basis van aanvullende getuigenverhoren te kunnen interpreteren.

Onder die omstandigheden kunnen nog geen definitieve conclusies worden getrokken over de toedracht. Omdat de verdachte ontkent iets met de dood te maken te hebben en de onderzoeksresultaten nog geen definitieve conclusies mogelijk maken, heeft de rechter-commissaris besloten dat het bewijs in het dossier niet langer de voorlopige hechtenis rechtvaardigt. Daarmee geeft de onderzoeksrechter blijk van een andere interpretatie van het dossier dan het OM.

Rocargo

Het Openbaar Ministerie beschouwt deze beslissing van de rechter-commissaris dan ook als een tegenslag maar  benadrukt dat het onderzoek vanzelfsprekend wordt voortgezet.

Daarbij wordt net als dat tot nu toe het geval was, niet alleen de optie onderzocht dat de nu vrijgelaten verdachte als enige betrokken is, maar worden ook andere scenario’s open gehouden.

De samenwerking met de autoriteiten in Canada en de Verenigde Staten blijft ongewijzigd. Onder de nieuwe omstandigheden wordt nu bekeken welke onderzoeksmiddelen en rechercheurs er extra nodig zijn. Het Openbaar Ministerie werkt nog steeds samen met het OM in Nederland.

Openbaar Ministerie en politie kunnen geen mededelingen doen over de verblijfplaats van de verdachte na zijn vrijlating.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo