Welzijn & Zorg

Minister antwoordt op vragen huiselijk geweld

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties antwoordde afgelopen week op vragen van de ChristenUnie over huiselijk geweld in Caribisch Nederland. Een artikel in de Amigoe vormde de aanleiding voor de vragen. Chris Palm, directeur van het Centrum voor Jeugd en Gezin op Bonaire, stelde daarin dat gezinnen betrokken moesten worden bij het oplossen huiselijk geweld.

De Kamerleden Gert-Jan Segers en Joël Voordewind van de ChristenUnie wilden van Plasterk weten wat op dit moment in Caribisch Nederland het beleid is als het gaat om tegengaan van huiselijk geweld? De minister stelde dat ‘de aanpak van huiselijk geweld niet los kan worden gezien van de brede aanpak van sociale problematiek op de eilanden’. Volgens Plasterk is er niet alleen sprake van ‘justitiële maatregelen’, maar wordt er ook gekeken naar preventie en hupverlening. Hij liet weten dat ‘op Saba en St. Eustatius een maatschappelijk werker aangesteld’. “En op Bonaire wordt met subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie een veiligheidshuisconstructie ingericht.”

Belangrijke schakel bij de aanpak van huiselijk geweld, zo blijkt uit de brief van Plasterk, is de integrale wijkaanpak. Daarbij gaan wijkteams de wijken in om via de ‘achter de voordeur-methodiek’ zicht te krijgen op de problematiek in gezinnen. Verder wordt er gewerkt aan het vergroten van de relationele en seksuele weerbaarheid van jongeren en is besloten tot een Taskforce kinderrechten en huiselijk geweld Caribisch Nederland.

De minister acht het van belang dat gebruik wordt gemaakt van de kleinschalige infrastructuur van de eilanden door de zorgketen en de justitiële keten direct aan elkaar te koppelen. “Verder is het noodzakelijk dat de hulpverleningsketen wordt versterkt. Dit betekent dat er onder andere geïnvesteerd moet worden in het professionaliseren van hulpverleners, het geven van voorlichting en het opzetten van preventieactiviteiten. In de plannen van aanpak voor huiselijk geweld is dit ook terug te vinden en de eilanden zijn voornemens zich in te zetten voor het versterken van de preventie en hulpverlening.”

Voor het verbeteren van de kinderrechten in Caribisch Nederland is 3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor de aanpak van huiselijk geweld zijn structureel middelen begroot.

Nederland steunt het initiatief voor een zogeheten ‘Eigen Kracht-conferentie’, die het Centrum voor Jeugd en Gezin komend najaar op Bonaire wil organiseren. Eigen kracht zet in op mensen zelf betrekken bij het oplossen van problemen. Plasterk: “Mocht de conferentie een succes blijken te zijn, dan zullen de resultaten gedeeld worden met de andere eilanden.”

Bron: Amigoe

Deel dit artikel