Vakantie & Toerisme

Strategische samenwerking en ontwikkeling van ons toerisme.

Tijdens een bijzonder informatief en constructief gesprek tussen gedeputeerde Clark Abraham en de Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA) is een stevige basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van het toerisme op Bonaire. Dit onderwerp verdient alle aandacht aangezien toerisme naar schatting 80 % van onze economie uitmaakt. Dat toerisme de sleutel tot onze economie is iets waar we ons dagelijks bewust van moeten zijn en de bewustzijns campagne “Tourism is Key” wat door de Caribbean Hotel and Tourism Association (CHTA) waar BONHATA actief lid van is  enkele jaren geleden is geinitieerd is dan ook een mooie ondersteuning van onze ambities. 

Het ontwikkelen van een visie over ons toerisme, het maken van keuzes voor de verdere duurzame ontwikkeling van ons toeristische product en hoe dat middels effectieve en meetbare marketing inspanningen bereikt kan worden vraagt een nauwe samenwerking tussen Tourism Corporation Bonaire (TCB) en haar strategisch partner. De ontwikkeling van een breed gedragen strategisch toeristisch plan mag niet ontbreken in die samenwerking en gedeputeerde Abraham gaf aan hoge prioriteit te geven aan de ontwikkeling van dat plan. Om TCB nog beter in staat te stellen haar taken goed uit te kunnen voeren en om ongelijkheid in de prijsopbouw tussen de diverse verhuur activiteiten te voorkomen is de implementatie van een zgn. one-fee-tax systeem heel belangrijk, dit onderwerp staat sinds begin van dit jaar wederom op de agenda van BONHATA en de organisatie juicht de wens van het OLB om dit op korte termijn te kunnen introduceren van harte toe.

Ook het vereenvoudigen van het vergunningstraject, een proces waar BONHATA recent nog aandacht voor vroeg bij het bestuurscollege staat op de lijst van zaken waar de gedeputeerde ruimte ziet om binnen het beleid zaken te bespoedigen en vereenvoudigen. BONHATA heeft de uitnodiging om over dat proces, alsmede criteria gesteld aan ontwikkeling van nieuwe hotel accommodatie passend binnen het respect voor onze natuurlijke bronnen mee te denken met beide handen aangegrepen.

Andere onderwerpen waarover op korte termijn verder gecommuniceerd zal worden betreffen onder andere het Centraal Dialoog; het verdere ontwikkelen van het milieu- en natuur vriendelijke imago van Bonaire; het verzamelen van betrouwbare toeristische data en intensifering van de samenwerking binnen het toerisme tussen de publieke en private sector. BONHATA, de officiele hotel en toerisme vereniging heeft als kerntaak het steunen en versterken van haar leden middels ook deze samenwerking en kijkt uit naar een succesvolle voortzetting van de doelgerichte communicatie.

Voor meer informatie over BONHATA kunt u contact opnemen met de organisatie via telefoon nummer 717 – 5134 of e-mail info@bonhata.org.

Deel dit artikel