Politiek & Bestuur

Nationale ombudsman start onderzoek naar openbaar lichaam Bonaire

Trage afhandeling van klachten en het herhaaldelijk uitblijven van reacties op verzoeken door het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is voor de Nationale ombudsman aanleiding om een formeel onderzoek te starten naar vijf zaken. Hij vindt dat de dienstverlening aan de burger in het gedrang komt door het uitblijven van een reactie of standpunt  en dat ook klachtbehandeling door de ombudsman daardoor niet goed mogelijk is. De ombudsman wil met het onderzoek bereiken dat het OLB meer aandacht geeft aan goede dienstverlening, waaronder klachtbehandeling, maar ook duidelijkheid geeft over wat er aan de hand is en welke oplossingen er nodig zijn.

Deel dit artikel