Veiligheid & openbare orde

Overheid volgt training behandeling van maritieme calamiteiten

Op 1 en 2 juli 2015 maken het Openbaar Lichaam Bonaire samen met  de vertegenwoordigers van de Overheid van Saba en St Eustatius deel uit van een training over de behandeling van een maritieme ramp. De training vindt plaats op St. Maarten en wordt georganiseerd door het departement voor incident Rijkswaterstaat.

Het doel van de training is om kennis te vergroten op het gebied van bestrijden van calamiteiten en van crisisbeheersing  in geval van maritieme incidenten. Tevens  zal tijd worden genomen om de huidige organisatie in geval van calamiteiten in Caribisch Nederland te beoordelen en worden er nieuwe ontwikkelingen bekeken en besproken.

Gedurende deze training  zal de strategische rol van de EBT ( Eilands Beleids Team) behandeld worden en de manier waarop communicatie moet gebeuren in geval van een crisis of calamiteit. Ook zal het operationele gedeelte en onder andere technische manier van reageren,  effecten van een oilspil, hoe om te gaan met gezondheid en veiligheidssysteem en beheren van vuil behandeld worden.

De waarnemend Gezaghebber, de heer Benito Dirksz, de coördinator van de organisatie voor het handhaven van crisis en het bestrijden van calamiteit mevrouw Nereida Gonzalez, havenmeester Rob St. Jago en Hoofd Afdeling Communicatie mevrouw Maideline Martijn nemen deel aan deze training.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo