Nieuws uit Nederland

ChristenUnie bezorgd over huiselijk geweld

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de aanpak van huiselijk geweld in Caribisch Nederland. Aanleiding is een artikel in de Amigoe van 1 juni, waarin directeur Chris Palm van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) op Bonaire pleit voor een belangrijkere rol voor het gezin bij de aanpak van het probleem.

In het artikel ‘Betrek gezin bij oplossen huiselijk geweld’ zegt Palm dat gezinnen zelf de regie moeten krijgen en er minder vaak gekozen moet worden voor ingrijpende juridische stappen of de uithuisplaatsing van mensen. Vaak wordt een plan van aanpak gemaakt door een deskundige hulpverlener zonder enige betrokkenheid van het desbetreffende gezin, aldus Palm.

“Deelt u de mening van Palm dat slimme voorzorgsmaatregelen beter passen bij een structurele aanpak van huiselijk geweld dan complex ingrijpen door het justitieel apparaat? Bent u met ons van mening dat deze preventieve aanpak rondom huiselijk geweld beter vandaag dan morgen ingezet kan worden?”, vragen de Tweede Kamerleden Gert Jan Segers en Joël Voordewind.

De twee CU-parlementariërs vinden dat de Nederlandse regering samen met het CJG op Bonaire een pilotproject moet beginnen waarin vaker gekozen wordt voor een zachte aanpak. Ook zou er aandacht kunnen zijn voor het bespreekbaar maken van huiselijk geweld. Als het project succesvol is, zou het ook toegepast kunnen worden bij de andere CJG’s in Caribisch Nederland.

Bonaire zou hierin samen kunnen werken met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Volksgezondheid en Welzijn en van Sociale Zaken, aan wie de vragen van de ChristenUnie ook gericht zijn. Tot slot vragen ze of de CJG’s wel over financiële middelen beschikken om dit soort hulp te bieden.

De ChristenUnie wil een antwoord voor het algemeen overleg van de Tweede Kamer over de kinderrechten in het Koninkrijk dat op 25 juni plaatsvindt.

Bron: Amigoe

Deel dit artikel