Politiek & Bestuur

Bestuurscollege: “Kabinet komt afspraak niet na”

Het bestuurscollege van Bonaire heeft met verbijstering moeten constateren dat het Rijk eerder gemaakte afspraken niet nakomt. ,,Vanochtend hebben we te horen gekregen van secretaris-generaal Richard van Zwol van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en inspecteur-generaal Jenny Thunnissen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat het kabinet de achterstanden met betrekking tot infrastructuur, zoals onze slechte wegen, op Bonaire niet gaan betalen. Den Haag komt de afspraken niet na zoals vastgelegd in het bestuursakkoord 2010 dat nota bene is ondertekend door Henk Kamp die nu minister van Economische Zaken is in dit kabinet’’, aldus gedeputeerde Abraham.

Op die overeenkomst is toen de hoogte van onze vrije uitkering gebaseerd. Het Rijk zou de achterstanden repareren en wegwerken. Nu moeten we dus met volstrekt onvoldoende middelen alles doen. Daardoor komt ook onze economische ontwikkeling niet op gang die nodig is om structureel armoede op ons eiland te bestrijden en de voorzieningen te brengen naar een niveau dat past binnen Nederland.

,,Het is werkelijk ongelooflijk dat wij telkens worden gewezen op het nakomen van afspraken en good governance maar dat het kabinet dergelijke fundamentele afspraken aan de laars lapt. Onlangs nog heeft BZK een rapport laten maken en ook aan de Tweede Kamer gestuurd waaruit blijkt dat Bonaire tenminste per jaar vijf miljoen dollar meer van het Rijk zou moeten krijgen om onze verantwoordelijkheden fatsoenlijk te kunnen uitvoeren’’, aldus gedeputeerde Abraham.

,,Om de armoede te bestrijden op ons eiland moeten we investeren in onze economische ontwikkeling. Een goede infrastructuur is van essentieel belang. Bonaire kan dit niet op eigen kracht, we hebben daar ondersteuning voor nodig van Den Haag, zoals dat ons is toegezegd in 2010. Het bestuurscollege zal zich aan zijn afspraken houden en verwacht niet anders van Den Haag. We geven het kabinet de komende dagen om het standpunt te heroverwegen’’.

Deel dit artikel