Economie

Hoogste inkomens in Caribisch Nederland op Sint-Eustatius

Volgens nieuwe berekeningen van het CBS hebben huishoudens op Sint-Eustatius de hoogste besteedbare inkomens van de drie eilanden van Caribisch Nederland. Op dit eiland zijn ook de inkomensverschillen het grootst. Dit maakt CBS bekend.

Inkomensverschillen op Sint-Eustatius het grootst

Op Bonaire bedroeg in 2011 het doorsnee besteedbaar inkomen van huishoudens 21,1 duizend dollar. Op Saba was het 20 duizend dollar en op Sint-Eustatius 23,3 duizend dollar. Dit inkomen varieerde van 6 duizend dollar voor de laagste inkomensgroep op alle eilanden, tot circa 60 duizend dollar op Sint-Eustatius. Op Bonaire en Saba was het doorsnee besteedbaar inkomen van de 25 procent hoogste inkomens respectievelijk 52 duizend en 48 duizend dollar.

Saba  heeft kleinste aandeel huishoudens met primair inkomen

De meeste huishoudens verdienen de kost door inkomsten uit arbeid, onderneming en vermogen (primair inkomen). Op Bonaire en Sint-Eustatius was het aandeel huishoudens met voornamelijk een primair inkomen 89 procent, op Saba was dit 83 procent.  Huishoudens die afhankelijk waren van een uitkering hadden op Bonaire en Sint-Eustatius ruim 6 duizend dollar te besteden en op Saba bijna 7 duizend.   

Hoogste inkomens van 40-tot 60-jarigen op Sint-Eustatius

1200

In het algemeen is de hoogte van het inkomen afhankelijk van de levensfase. Jonge mensen die aan het begin staan van hun arbeidscarrière verdienen relatief weinig. Als ze ouder worden, verbetert het arbeidsinkomen doordat ze meer werkervaring krijgen en beter betaalde functies bekleden. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar valt het inkomen weer terug.

Ook bij de inkomens op Caribisch Nederland is dit patroon zichtbaar. Op de drie eilanden hadden huishoudens met een hoofdkostwinner van 40 tot 60 jaar het hoogste inkomen. Op Sint-Eustatius was het doorsnee inkomen van deze huishoudens 28 duizend dollar, op Saba 24 duizend dollar en op Bonaire 25 duizend dollar. Ook in de leeftijdsgroep tot 40 jaar is Sint-Eustatius het meest welvarend met een inkomen van 21 duizend dollar. Daarentegen was  het inkomen van 60-plussers op Sint-Eustatius met 14 duizend dollar juist veel lager dan op Bonaire (rond de 20 duizend dollar).Op Saba bedroeg het inkomen van de 60-plussers 18 duizend dollar.

Bron: CBS

Deel dit artikel