Geen categorie

Bestuurscollege stelt termijn Curoil voor gasproblematiek Bonaire

Naar aanleiding van de ontstane commotie met betrekking tot het tekort aan gas aan het begin van de maand, heeft gedeputeerd Clark Abraham onlangs de directeur alsmede de supervisor Bonaire van Curoil uitgenodigd voor een bijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst is er door de gedeputeerde een duidelijk standpunt ingenomen: “voor het einde van het derde kwartaal 2015 moet het gasproblematiek opgelost zijn”. ,,We stellen een duidelijk termijn. Dit heeft te maken met het feit dat gas een nutsvoorziening is voor Bonaire, we kunnen simpelweg niet zonder gas’’, aldus gedeputeerde Abraham. Daarnaast is er door Abraham duidelijk gemaakt dat indien Curoil niet kan voldoen aan het ingenomen standpunt, er alternatieven zullen worden gezocht in de vorm van mogelijke andere gasleveranciers.

Het college houdt hierbij duidelijk rekening met de lokale werkgelegenheid gebonden aan de aanwezigheid van Curoil op Bonaire. Bovendien kan de garantie niet worden geboden dat een andere leverancier dezelfde -relatief lage- partikuliere gasprijzen kan bieden als Curoil. Voor het bestuurscollege zijn dit voldoende redenen om Curoil een gedegen kans te bieden om alsnog gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Gasflessen
Ook is er tijdens de bijeenkomst gesproken over de beschikbaarheid van gasflessen. Momenteel worden de 100 lbs. flessen, die eigenlijk bedoeld zijn voor de particuliere gebruiker, toegepast binnen de commercie en dan voornamelijk bij restaurants. Het bestuurscollege wil ook dat hier een alternatief voor komt: ,,Het is belangrijk dat de commercie haar werkzaamheden voort kan zetten zonder dat de particulier hier de dupe van wordt. Dit kunnen we oplossen door grotere opslagtanks voor bijvoorbeeld restaurants aan te bieden’’, aldus de gedeputeerde.
De vaak geringe koopkracht en het ontbreken van de juiste aansluitingen zorgen er voor dat momenteel veel particuliere gebruikers de kleinere 20 lbs. flessen in gebruik nemen. Flessen die bedoeld zijn voor barbecues e.d. “Als in acht wordt genomen dat een 100lbs gasfles vijf keer meer gas houd dan een 20lbs, is het duidelijk dat het gebruik van 20lbs de vraag naar volle flessen ook vijfmaal groter maakt. Dit draagt logischerwijs ook bij aan het bestaande leveringstekort.” aldus gedeputeerde Abraham. Ook hier wil de overheid in samenwerking met Curoil een oplossing voor vinden.

Het bestuurscollege en Curoil zijn overeengekomen dat er op 26 mei aanstaande een plan wordt gepresenteerd door Curoil, waarin wordt beschreven hoe de organisatie van plan is om structureel de Gas problematiek aan te pakken. Indien Curoil met hun plan het bestuurscollege weet te overtuigen dat zij binnen de gestelde trmijn duurzame voorziening van Gas kunnen garanderen, zal de presentatie ook worden verzorgd voor de Eilandsraad en hiermee beschikbaar zijn voor het publiek.

Deel dit artikel