Welzijn & Zorg

Geen wijziging in medische uitzending BES

Inwoners van Bonaire, St. Eustatius en Saba moeten ook in de toekomst naar Colombia of Guadeloupe voor specialistische zorg. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid schrijft dit op basis van een inventarisatie van de zorg in andere landen, die ze op verzoek van de Tweede Kamer liet uitvoeren.

“Ik zie op basis van dit onderzoek geen aanleiding om de gemaakte keuzes over de landen waarheen de patiënten van Caribisch Nederland worden uitgezonden te heroverwegen”, aldus Schippers. In totaal werd de kwaliteit en de prijs van de zorg door veertien ziekenhuizen bekeken. Naast het Sehos op Curaçao en het HOH op Aruba ging het om vijf ziekenhuizen in Colombia, twee in Costa Rica, twee uit de Dominicaanse Republiek, twee uit Puerto Rico en een uit Guadeloupe. Ze werden onder meer vergeleken op het gebied van beschikbare specialismen, mogelijkheden voor diagnoses, accreditaties en de gerelateerde kosten.

In totaal werden 36 ziekenhuizen verzocht om medewerking, maar ondanks een aanbevelingsbrief van het ministerie van Volksgezondheid, wilden 22 ziekenhuizen geen gegevens verstrekken, waaronder alle aangeschreven ziekenhuizen in de Verenigde Staten. Volgens Schippers zijn daarvoor diverse redenen, zoals geen interesse om zaken te doen met Nederland, terughoudendheid bij het delen van bedrijfsgevoelige informatie en vooral het feit dat het aantal inwoners en dus potentiële patiënten te klein is. Ondanks de tegenvallende respons, is de verkregen informatie wel voldoende voor een beslissing over de samenwerking, aldus Schippers.

Het onderzoek naar de ziekenhuizen werd uitgevoerd door het Panamese onderzoeksbureau Sigil, dat gekozen werd omdat het geen banden had met de ziekenhuizen en de landen waar deze gevestigd waren.

Bron: Amigoe

Deel dit artikel