Politiek & Bestuur

Bestuurders van Caribisch Nederland ontmoeten elkaar op Sint Maarten

Maandag en dinsdag, 18 en 19 mei zijn, alle eilandbestuurders (gezaghebbers, gedeputeerden, eilandsecretarissen, griffier en raadsleden) uit Caribisch Nederland samen gekomen op Sint Maarten.

Ze hebben daar uitvoerig met elkaar gesproken, kennis en ervaringen uitgewisseld en werksessies gevolgd in het kader van bestuurlijke ontwikkeling.

Deze unieke bijeenkomst op Sint Maarten is de kick-off van een gezamenlijk traject van Bonaire, Sint Eustatius, Saba en het ministerie van BZK om samen te werken aan “goed openbaar bestuur”.

Deel dit artikel