Ondernemen & Bedrijven

Bedrijven en instellingen ambtshalve opgeheven

De Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire (KvK) schoont het handelregister op. Volgens de KvK is het aantal van 4200 actieve bedrijven en instellingen te hoog. Daarom zijn inmiddels 1100 bedrijven en instellingen ambtshalve opgeheven. Het gaat daarbij om organisaties waarvan de KvK al geruime tijd niets gehoord heeft en die ook niet reageren op verzonden brieven en aanmaningen.

Het handelsregister geeft van bedrijven en organisaties, waaronder stichtingen en verenigingen, op Bonaire precies aan wie ze zijn, waar ze gevestigd zijn en wie de bestuurders of eigenaren zijn. De KvK is aangesteld als beheerder van het handelsregister en dient zorg te dragen voor een goede documentatie en verwerking van inschrijvingen en wijzigingen. Organisaties zelf zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

Bedrijven en instellingen die hun verplichtingen tot het tijdig inschrijven of het doorgeven van een wijzigingen niet nakomen, lopen kans op een boete die kan oplopen tot 28.000 dollar. Tijdig is één week nadat de wijziging heeft plaatsgevonden.

Veel ondernemers, bestuurders of eigenaren hebben in het verleden nagelaten om hun wijzigingen door te geven aan het handelsregister. Daarom bevat het register een groot aantal actieve bedrijven die in werkelijkheid niet meer actief zijn. Om die reden is de Kamer van Koophandel gestart met het ambtshalve uitschrijven van in totaal 1100 bedrijven en instellingen, op grond van artikel 31 lid 2 handelsregisterbesluit 2009 BES. Het niet reageren op de post die de KvK verstuurt, het retour komen van post vanwege een foutief adres en het niet betalen van de jaarlijkse bijdragen zijn allemaal indicatoren dat een bedrijf of organisatie in de praktijk niet langer actief is.

De gevolgen voor het ambtshalve doorhalen van een bedrijf of organisatie gaan verder dan alleen het handelsregister: een opheffing in het handelsregister heeft consequenties voor bijvoorbeeld de vergunningen die op een bedrijf of instelling staan geregistreerd. Om te komen tot een duidelijke samenstelling van het aantal actieve bedrijven en instellingen op Bonaire gaat de KvK nauwer samenwerken met de directie Ruimte & Ontwikkeling en de directie Toezicht & Handhaving van het Openbaar Lichaam Bonaire, en met de Belastingdienst Caribisch Nederland.

De KvK raadt ondernemers, bestuurders en andere belanghebbenden aan om hun gegevens in het handelsregister te controleren op juistheid. Ook is het raadzaam om na te gaan of er geen achterstanden zijn in de betaling van de jaarlijkse bijdragen. Het handelsregister is online in te zien via www.bonairechamber.com. Langskomen bij de Kamer van Koophandel kan ook, aan de Kaya Grandi 67.

Bron: Amigoe

Deel dit artikel