Politiek & Bestuur

Evaluatiecommissie bezoekt Caribisch Nederland

De Evaluatiecommissie die de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur onderzoekt, bezoekt van 13 tot en met 19 november Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Het doel van dit eerste bezoek is om van verschillende groepen op de eilanden te horen wat zij van belang vinden voor de evaluatie.

Er zullen onder meer gesprekken gevoerd worden met de bewoners, verschillende stakeholders, gezaghebbers, leden van de bestuurscolleges, eilandsraden en leden van de lokale politieke partijen.
De commissie zal de informatie die zij krijgt gebruiken voor het vormgeven van het onderzoek. Na het eerste bezoek van de commissie zullen een aantal onderzoeksbureaus begin 2015 in opdracht van de commissie naar Bonaire, Saba en Sint Eustatius komen om informatie te verzamelen. Uiteraard zal de commissie ook zelf in 2015 de drie eilanden meerdere malen bezoeken om diverse groepen te spreken. De evaluatiecommissie zal uiterlijk 10 oktober 2015, vijf jaar na de transitie, haar evaluatieverslag aanbieden aan de opdrachtgevers.

De commissie staat onder leiding van mevrouw Liesbeth Spies, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De overige leden van de commissie zijn Fred Soons, emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht, Glenn Thodé, rector van de Universiteit Aruba en voormalig gezaghebber Bonaire, Luc Verhey, hoogleraar Universiteit Leiden en staatsraad van de Raad van State, en Frans Weekers, voormalig staatsecretaris van het ministerie van Financiën.

Bron: Rijksdienst Caribisch Nederland,Evaluatie Commissie bezoekt Caribisch Nederland, 12 november 2014

Deel dit artikel